Onze filosofie is duidelijk. Dekurkumaspecialist.nl  is een webshop met een duidelijke filosofie en achtergrond. Het welzijn van de aarde en de mensheid vinden wij een belangrijk thema. Op alle fronten en op alle niveau’s. Van kinderen tot volwassen. Daarom zijn al onze producten zeer zorgvuldig uitgezocht op zuiverheid, op werkzaamheid en op teeltwijze en fair trade achtergronden.

Geen biologische kurkuma ?

De-Kurkuma-Specialist
Kurkuma is een geschenk van de Natuur,…

Nee, dit predicaat voeren we niet, daar hebben we voor gekozen.  Weliswaar worden al onze producten  geleverd door gecertificeerde internationale biologische bedrijven in India en de EU. Niet alleen biologische gecertificeerd, maar ook ayurvedisch. Al onze producten worden ingevlogen door gecertificeerd biologische bedrijven in India en de EU. Maar we mogen ze niet als zodanig verkopen. En dat doen we ook niet, want we zijn niet SKAL geregistreerd. En als je dit registratie nummer niet hebt, dan houdt het op.

Wij zelf hechten ook grote waarde aan biologische kwaliteit met respect voor mens en milieu. Om deze producten ook zelf, met een EU biologisch predicaat, te mogen verkopen is een speciale SKAL registratie vereist. Maar we mogen het predicaat ‘biologisch’ derhalve niet voeren. En dan doen wij dat ook niet.

Waarom doen jullie dat dan niet ?

Vanwege de enorm vele administratieve eisen hieraan, hebben wij voorlopig van certificatie afgezien, hoewel onze producten dus wel als gedocumenteerd biologisch ingevlogen worden. Bij ieder product van ons is er respect voor u, als klant, respect voor u als ‘zoeker naar een betere oplossing’, respect voor de aarde en de mensheid aanwezig. Dat heet “Ethics in Business”, een belangrijk onderdeel van onze filosofie.

U zult bij ons geen enkel product vinden, waaraan toevoegingen gedaan zijn die niet uit de “Keuken van Moeder Natuur” zelf komen, en er dus niet in thuis horen. Onze producten zijn zuiver, dit is een deel van onze filosofie.

Ja, dat klopt, geen enkel product uit deze webshop heeft chemische toevoegingen, die verkopen wij niet. De producten van ons zijn allemaal van zuivere teelt, op een of twee uitzonderingen na. Omdat deze niet biologisch/ayurvedisch te verkrijgen zijn. Dan letten we op teelt en zuiverheid.

  • Bij Dekurkumaspecialist hechten we ook grote waarde aan biologische kurkuma en andere supplementen, met goede kwaliteit en respect voor mens en milieu.
  • Bij ieder product van ons is er respect voor u als klant, respect voor u als ‘zoeker naar een betere oplossing’, respect voor de aarde en de mensheid aanwezig. Dat heet “Ethics in Business”, een belangrijk onderdeel van onze filosofie.

Wat is het verschil tussen Ayurvedische en Biologische producten?

Zonder in lange verhalen te belanden, komt onze filosofie er in het kort op neer dat :

  1. Bij de oeroude Ayurvedische teelt/landbouw de sterkte en de werkzaamheid van de plant centraal staat. Het is een soort landbouw wat niet met enorme machines werkt, en ook zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Men werkt volgens oeroude natuur regels, met respect voor plant, milieu en mens. Het meeste wordt met de hand gedaan. Men heeft zich ten doel gesteld een goede en zuivere plant te krijgen en te behouden. Het milieu staat zo wie zo centraal, echter de zuiverheid en werkzaamheid van de planten en/of het voedsel, voor de mens, staat op de eerste plaats. En mocht het zo zijn, dat een oogst verloren zou dreigen te gaan, en er op natuurlijke wijze een oplossing is, dan doet men dit.
  2.  Bij onze moderne Biologische landbouw staat het milieu centraal. Niet de plant en/of de mens. Het kweken van planten, van welke soort dan ook, mag het milieu op geen enkele manier schaden. Dat er in onze ‘gangbare landbouw’, zonder biologische achtergrond, wel eens flink teveel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt is niet goed voor mens en ook niet voor het milieu. En mocht het bij de biologische landbouw zo zijn, dat er een oogst verloren zou dreigen te gaan, en er is op natuurlijke wijze een oplossing voor. Echter de oplossing wordt niet als ‘biologisch’ gezien, aangezien daar duidelijke regels voor zijn. Dan doet men dit niet.

Goede contacten met een natuurgeneeskundig arts

Er zijn vanuit deze dekurkumaspecialist,  goede contacten met een Natuurgeneeskundig arts, deze is universitair opgeleid. Deze arts is ook Westers Universitair opgeleid. Daarmee  kunnen we u een uniek Holistisch en Integrale vorm van geneeskunde aanbieden. Daarmee onderscheiden wij ons van iedere verdere aanbieder van kurkuma, curcuma en curcumine of andere supplementen.

Hebben jullie ook goede doelen ? 

filosofie-van-dekurkumaspecialist-leer-kinderen-lezen
Geef kinderen een toekomst, geef ze scholing !

Ook vinden we het belangrijk dat bij ieder verkocht product een klein bedrag wordt geschonken aan een goed doel. Voornamelijk door kinderen scholing te geven. Mijn beroep was vele jaren dat van ‘schooljuffie’, mijn idee is dat het voor ieder kind belangrijk is om te kunnen lezen, rekenen, schrijven en lezen. Iets te weten van de geschiedenis, van aardrijkskunde., natuurkunde en biologie. Daarmee kunnen ze iets bereiken in de wereld en leren om op eigen benen te staan. Dat is een deel van onze filosofie .

Wat voor ons, in deze westerse wereld, een vanzelfsprekendheid is, ziet er geheel anders uit in de mindergoed bedeelde 3e wereld. Zeker voor de meisjes. Ik vind het belangrijk om ‘een hand uit te steken’ door middel van hulp aan kinderen. Kinderen kunnen het zeer moeilijk hebben. Laten we ze een handje helpen, al was het alléén maar door scholing. Leer ze lezen, schrijven en geef ze scholing, Daarmee geef je kinderen een toekomst en hoop !

Ja, we hebben  meerdere goede doelen : 

verspreiding-van-onderwijs
                                      . Onderwijs voor kansarme kinderen is méér dan een ‘goed doel’, wij vinden het een ‘uitstekend doel’ !

Via iedere bestelling, die via deze Dekurkumaspecialist.nl webshop gedaan wordt, gaat een klein bedrag naar een paar goede doelen. Omdat ikzelf vele lange jaren in het onderwijs heb gewerkt, hebben we gekozen voor onderwijs aan kansarme kinderen. We hebben 3 uitgekozen waar we voor 200% achter kunnen staan. Klik op de link naar deze goede doelen ons allen.

THE HOME OF HOPE AND DREAMS

is de eerste. Het wordt geleid door onze Nederlandse Gini Pullen en zij komt uit de buurt van Zwolle. Ze is onderwijzeres, net als ik. Een paar jaren geleden uit pure idealisme naar Uganda gegaan. En is een kindertehuis begonnen. Daar vangt men, onder andere, ‘weggegooide” kinderen op. Het is voor ons haast niet te begrijpen dat Gini zelfs kinderen in een  latrine heeft gevonden. Bij Gini vinden ze een liefdevolle opvang, en een toekomst. Een clip over The House of Hope and Dreams’ zien ?    The House of Hope and Dreams

SAIRAM FOUNDATION

uit Nepal is de tweede. Ze leren kinderen lezen, rekenen en schrijven. Het is een officieel erkend ANBI bedrijf van het goede doel : “ANBI-Erkend”  Sairam Foundation is door de belastingorganisatie erkend als een organisatie met een bepaalde maatschappelijke waarde. In Nederland staat dit bekend als een “ANBI”. RSIN nummer: 8172.69.381

A-EURO-A-DAY PROGRAMMA

van de Art-of- Living is de derde. Het laat kinderen naar school gaan. Leert ze lezen, schrijven en geeft niet alléén onderwijs, maar leert ze ook om zichzelf te respecteren. Een uitstekend liefdevol, goed en spiritueel programma. Ik ben helemaal fan !

Een vredige samenleving begint met vredige individuen.
We zijn als Art of Living al bijna 40 jaar expert op het gebied van adem en meditatie. Daarnaast doen we ook nog een flink aantal decennia verschillende projecten voor een mooiere wereld. Een daarvan is het ‘Euro-a-Day’ project in India.
Misschien wil je er wel deel vanuit maken. Wij zijn hier, met onze webshop Dekurkumaspecialist.nl lid van. U betaalt, via een bestelling via ons.  Aan  een paar van deze kansarme kinderen, met iedere bestelling die gedaan wordt.

Met het Euro-a-Day programma maken we samen een groot verschil voor kansarme kinderen in India. Zien ? KLIK HIER : EEN YOUTUBE CLIP OVER HET EURO-A-DAY programma

Door het Euro-a-Day programma krijgt een jongen of meisje gratis holistisch onderwijs.
Door multireligieus en multicultureel onderwijs leren de kinderen dat op deze grote en kleurrijke planeet alle mensen met respect voor elkaar kunnen samenleven. Volgens ons precies wat de wereld nodig heeft. Ze gaan naar school en krijgen gratis les, medische zorg en lessen in hygiëne en gezondheid. Ook wordt er gezorgd voor schoolvervoer, schooluniformen, lesmateriaal en een warme, voedzame maaltijd. Het klinkt geweldig en dat is het ook. Maar dat is niet alles… Ook worden ze aangemoedigd om steeds nieuwe vrienden te maken, ze leren spelenderwijs yoga, leren ademhalingstechnieken en ze mediteren. Kijk, dat gun je de nieuwe generatie!

 

Zo leren de kinderen met stress en negatieve emoties omgaan en krijgen ze een betere focus en concentratie.
Inmiddels krijgen al meer dan 70.000 Indiase kids onderwijs door Euro-a-Day, in 702 scholen door heel  India. Als ze die kans niet hadden gekregen waren ze veroordeeld tot een leven in armoede zonder toekomstperspectief. Denk: werken in een fabriek, sloppenwijken of werken op het veld in afgelegen plattelandsgebieden. Een kans krijgen maakt alle verschil. En één euro per dag kan bijna iedereen wel missen. Je verandert er echt een leven door. Zie hier een mooi filmpje over het Euro-a-Day Project.

U hebt met uw bestelling iets goeds bijgedragen aan een betere wereld. Ja, er zweeft een klein hulpvol engeltje boven deze webshop met uw bijdrage zijn vele kinderen en onderwijsgevenden blij. Onze filosofie is duidelijk, help elkaar een handje, zeker onze kinderen. geef ze scholing. Met een hartelijke groet  uit Groningen, van het team van Dekurkumaspecialist. En we bedanken u namens alle kinderen, zij zijn blij met iedere kleine bijdrage van u.

Deze organisatie heeft inmiddels 70.000 kinderen op 702 scholen in India.

Namens dit ‘oude schooljuffie van vroeger’, juffie Tieneke

Translate »